Info

Naziv pravnog subjekta

SPORTSKI SAVEZ OPĆINE SANSKI MOST

Adresa i sjedište

Sanski Most, Bulevar 7.Korpusa, Lamela D.

Registarski sud

Kantonalno ministarstvo pravde-Bihać

Broj rješenja o upisu kod suda

07-05-97-UI/99

Datum registracije udruženja

19.05.1999.godine

Pravni oblik organizacije

Udruženje

Šifra djelatnosti

92.620 ostale sportske djelatnosti

Identifikacioni broj

4263304670008

Transakcijski račun

1990440001210561 Sparkasse bank dd.

Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje

1.Kuželj Velid, predsjednik

2.Vukalić Fazir, podpredsjednik

3.Eminić Enes, sekretar

Osvnivač

Sportska udruženja sa područja općine

Sanski Most

Organi udruženja

Skupština Sportskog saveza

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Osnivački akt

Odluka Skupštine Sportskog saveza

Kontakt telefon-fax

037-681-189

Internet stranica

www.sportsana.com