Skupštine

Ovlašteni predstavnici svih sportskih udruženja-članica saveza, ukupno 29 delegata, i to:

 1. Hatibović Nermin, Ronilački klub»Vir-Sana»;
 2. Kazić Irfan, BK»Sana 95»;
 3. Ćatović Sulejman, ŠK»Dr.Dido»;
 4. Bećirević Husein, TKW»SEED»;
 5. Velić Amir, NK»Rudar» Kamengrad;
 6. Džamastagić Mesud, NK»Bratstvo» Stari Majdan;
 7. Eminić Mirza, Karate klub»Sana»;
 8. Begović Dino, KK»Hurije»;
 9. Crnkić Amer, NK»Trnova»;
 10. Kolaković Muhamed, JK»Sana»;
 11. Midžan Said, NK»Podgrmeč»;
 12. Šupuk Muharem, NK»Podgrmeč»;
 13. Čavlović Ivana, FK „Tempo“
 14. Jakupović Edin, Udruženje Pedagoga tjelesnog odgoja;
 15. Mulalić Mersad, KBS»Sana 2004»;
 16. Helić Šefik, DSR»Sana»;
 17. Pilipović Aldin, NK»Sloboda» Mahala;
 18. Blagojević Gojko, RK»Sana 7»;
 19. Talić Mersad, RK»Sana 7»;
 20. Muhić Fikret, Konjički klub»Sana»;
 21. Nadarević Emir, Body bylding klub»Fikret Hodžić»;
 22. Cerić Hamid, NK»Radnički» Zdena;
 23. Lasić Emir, OKK“Sana“,
 24. Ramić Amir, Savez za sport i rekreaciju invalida općine Sanski Most;
 25. Huskić Adis, KIK»Sana»;
 26. Jakupović Osman, Auto moto klub 70,
 27. Korlat Kemo, Sportsko društvo“Čaplje“,
 28. Lasić Zinajda, ŽKK“Sana“
 29. Kilić Almir, KES“Condor“.
 30. Jakupović Ekrem, Atletski klub „Sana“ Sanski Most

Mandat članova Skupštine traje do 22.12.2019.godine.

NADZORNI ODBOR:

 1. Hromalić Mediha,
 2. Jakupović Abaz
 3. Delkić Jusuf

UPRAVNI ODBOR SPORTSKOG SAVEZA:

 1. Kuželj velid, predsjednik
 2. Vukalić Fazir, podpredsjednik,
 3. Lulić Samir,
 4. Selman Samir
 5. Hujić Dževad,
 6. Đumišić Sead,
 7. Pašalić Amir,
 8. Krupić Ale
 9. Zukić Arnaudin,
 10. Aganbegović Idriz
 11. Halkić Armin

KOMISIJE SAVEZA:

1. FINANSIJSKA KOMISIJA

 • Midžan Said,predsjednik
 • Pašalić Amir
 • Đumišić Sead

2.KOMISIJE ZA NAGRADE I PRIZNANJA

 • Asmir Džafić,predsjednik
 • Edin Jakupović,
 • Muhamed Kolaković,
 • Ahmet Nalić i
 • Edin Talundžić,članovi.

BROJ UPOSLENIH RADNIKA – dva (2) Sekretar Sportskog saveza i pomoćni radnik na održavanju
Fitness studija i DTV »Partizana»..