Vizije

Opći cilj razvoja sporta je uspostava sistema i mehanizma koji će osigurati da sport postane značajan dio kulture i ukupnih materijalnih i duhovnih vrijednosti društva. Glavni cilj je postići više-graditi na sportskim uspjesima i održavati viziju sporta na području naše Općine a samim tim Kantona i BiH. Sport mora biti dostupan svima u skladu sa Evropskom poveljom o sportu, gdje se sportski talenti prepoznaju i podržavaju a osnovni cilj je postići što bolje rezultate kako na nivou BiH tako i šire.

Jedan od glavnih ciljeva Sportskog saveza u suradnji sa lokalnom zajednicom bi trebao biti izgradnja i adaptacija postojeće sportske infrastrukture te izgradnja novih sadržaja, rekonstrukcija i adaptacija terena DTV„Partizan“.

Rad i djelovanje Sportskog saveza općine Sanski Most treba da obezbijedi planove kako bi se stvorile mogućnosti da što veći broj mladih građana uživa u zadovoljstvu bavljenja sportom i samim tim obogati način svoga življenja. Suština našeg djelovanja se bazira na uvjerenju da sport ima svoju vrijednost,ba to su:dostupnost svakom građaninu, da učesnik u sportu je u centru svih zbivanja, da bavljenje sportom treba da bude zadovoljstvo učenja i provjera sopstvenih vrijednosti i uspjeha. Zadatak nam je da svakom građaninu općine Sanski Most pružimo mogućnost da stvori svoju viziju o razvoju sporta i ličnom doprinosu tom razvoju, a svakog sportaša da podstičemo na postizanje što boljih rezultata na način koji je u duhu pravila. Potrebno je uložiti dodatne napore da svi sportski objekti otvore vrata učesnicima u sportu,a društvo da obezbjedi i snosi troškove njihovog održavanja i korištenja.

Vrhunskim sportistima stvarati povoljnije, optimalne uslove za rad, djeci i omladini u što većem broju omogućiti svakodnevno vježbanje a što je novim Zakonom o sportu na nivou BiH i definisano kao i način finansiranja vrhunskih sportista i reprezentativaca. Zajedničkim naporima sa medijima i sredstvima informisanja korektno izvještavati o svim aktivnostima klubova bez obzira da li se postižu uspjesi ili sportski neuspjesi.