Upravljačka struktura

 

UPRAVNI ODBOR SPORTSKOG SAVEZA:

 1. Kuželj Velid, predsjednik (NK “Podgrmeč”)
 2. Vukalić Fazir, podpredsjednik (JK “Sana”)
 3. Hodžić Kemal (KK “Hurije”)
 4. Nadarević Emir (BBK “Fikret Hodžić”)
 5. Hujić Dževad (KIK “Sana”)
 6. Musić Jasmin (RK “Sana 7”)
 7. Pašalić Amir (OKK “Sana”)
 8. Krupić Ale (NK “Rudar”)
 9. Nalić Ahmet  (ŠK “Dr. Dido”)
 10. Aganbegović Idriz (OK “Sana”)
 11. Jakupović Ekrem (AK “Sana”)

Članovi Skupštine Sportskog saveza općine Sanski Most za period 2020-2024

Izborna Skupština Saveza održana 20.12.2019.godine. Predsjednik Skupštine je profesor tjelesnog odgoja Jakupović Edin

Ovlašteni predstavnici svih aktivnih sportskih udruženja članica Sportskog saveza,i to:

 1. NK “Podgrmeč”, Kaltak Mirso
 2. NK “Rudar”, Velić Admir
 3. NK “Radnički”, Cerić Smail
 4. ONK “Sloboda”, Batić Meho
 5. NK “Trnova”, Crnkić Amer
 6. NK “Bratstvo”, Džamastagić Mesud
 7. SD “Čaplje”, Korlat Kemo
 8. OKK “Sana”, Lasić Emir
 9. RK “Sana7”, Đumišić Sead
 10. ŠK “Dr. Dido”, Šišić Refik
 11. RK “Vir-Sana”, Šadić Amir
 12. BBK “Fikret Hodžić”, Batić Kemal
 13. AK “Sana”, Šljivar Mehrudin
 14. ŽKK “Sana”,Grozdanić Zinajda
 15. KK “Hurije”, Hodžić Belmedina
 16. KK “Sana”,Lulić Samir
 17. KBS “Sana 2004”,Memić Esad
 18. TKW “Galaja”, Bećirević Husein
 19. JK “Sana”,Merdanović Sanja
 20. KES “Condor”, Seferović Admir
 21. PED “Kanjon”, Kurtović Fikret
 22. SPD “Mulež”, Šadić Samir
 23. KIK “Sana”, Huskić Adis
 24. FK “Tempo”, Čavlović Ivana
 25. FK “FMFIT”, Gluhač Lejla
 26. Savez za sp.i rek invalida, Ramić Đevad
 27. Udruženje pedagoga, Jakupović Edin
 28. ŽNK “Sana 2014”, Sarajlić Damir
 29. ŽOK “Sana”, Jakupović Lejla
 30. ŠF “Zmaj 17”, Fifić Arnes
 31. SU “Fitnes klub Sana”, Alihodžić Ismet
 32. MNK “Sparta”, Terzić Arnel

Mandat članova Skupštine traje do 22.12.2023.godine.

Nadzorni odbor

 1. Jakupović Abaz
 2. Terzić Kemal
 3. Bahtić Fahrudin