O NAMA

Sport je bio i ostao dragocjena i nezaobilazna pomoć u razvoju svakog čovjeka. Sport uvijek upućuje na druge, bavljenjem sportom učimo se igrati i živjeti s drugima. On stvara prijateljstva, učvršćuje ljudske odnose i svjedoči o njihovoj povezanosti. Danas uloga sporta u društvu postaje sve izraženija, a time i važnija. Sport postaje sredstvo socijalne integracije, povezuje ljude različite dobi, spola, porijekla.

Iskustva koja čovjek stiče sa sportom su dragocjena i pridonose pozitivnom razvijanju čovjekove ličnosti. Dok se u mnogim evropskim državama čini sve kako bi se ojačala uloga sporta u društvu, u našoj državi već godinama je sport na marginama.Sportu se u našim odgojno obrazovnim ustanovama ne pridaje dovoljna pažnja, često je tu samo da bi se udovoljilo predviđenom programu.
Tokom izrade ovog Izvještaja uvažena su osnovna načela Metodologije za izradu ovakvih dokumenata, vršena je analiza realizacije programiranih i realiziranih aktivnosti iz Programa rada Saveza za 2021. godinu, te se može konstatovati:

– Uz podršku općine i općinskog vijeća sport i sportski klubovi su u 2021. godini dobili određena sredstva ali značajno manje od plana.
– U 2021. godini možemo biti zadovoljni sapostignutim rezultatima prije svega zbog objektivnih razloga izazvanih pandemijom covid 19.
– Insistiranje na boljoj zdravstvenoj zaštiti sportista rezultiralo je postignutim sporazumom o pružanju zdravstvene zaštite sportistima sa Domom zdravlja Sanski Most,organizovani su obavezni ljekarski pregledi za sve članove Sportskog saveza-klubove,sportski dispanzer.
– Evidentan je kroničan problem sa uslovima (grijanje,održavanje higijene) i terminima za klubove u gradskoj sportskoj dvorani.
– Savez je i u 2021. godini, kao i do sada radio, djelovao i ponašao se u skladu sa Zakonom o sportu i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Jedan od glavnih ciljeva Sportskog saveza u suradnji sa lokalnom zajednicom bi trebao biti izgradnja i adaptacija postojeće sportske infrastrukture te izgradnja novih sadržaja.
Skupština Sportskog saveza je 2019.godine usvojila odluku-prijedlog koji je upućen općinskom načelniku i predsjedavajućoj općinskog vijeća o potrebi izgradnje sportsko rekreativnog centra kod Osnovne škole „Mahala“.
Rad i djelovanje Sportskog saveza općine Sanski Most treba da obezbijedi planovekako bi se stvorile mogućnosti da što veći broj mladih građana uživa u zadovoljstvu bavljenja sportom i samim tim obogati način svoga življenja. Suština našeg djelovanja se bazira na uvjerenju da sport ima svoju vrijednost a to su:dostupnost svakom građaninu, da učesnik u sportu je u centru svih zbivanja, da bavljenje sportom treba da bude zadovoljstvo učenja i provjera sopstvenih vrijednosti i uspjeha. Zadatak nam je da svakom građaninu općine Sanski Most pružimo mogućnost da stvori svoju viziju o razvoju sporta i ličnom doprinosu tom razvoju,a svakog sportaša da motivišemo na postizanje što boljih rezultata na načinkoji je u duhu pravila. Potrebno je uložiti dodatne napore da svi sportski objekti otvore vrata učesnicima u sportu,a društvo da obezbjedi i snosi troškove njihovog održavanja i korištenja.
Vrhunskim sportistima stvarati povoljnije,optimalne uslove za rad,djeci i omladini u što većem broju omogućiti svakodnevno vježbanje a što je novim Zakonom o sportu na nivou BiH i definisano kao i način finansiranja vrhunskih sportista i reprezentativaca.
Zajedničkim naporima sa medijima i sredstvima informisanja korektno izvještavati o svim aktivnostima klubova bez obzira da li se postižu uspjesi ili sportski neuspjesi.